Kansainvälistä liikejuridiikkaa yli 20 vuoden kokemuksella

Lue lisää ja ota yhteyttä

CLean Contract on yritysjuridiikkaan keskittynyt lakitoimisto, joka palvelee asiakkaitaan Suomen energiapääkaupungista Vaasasta ympäri Suomen ja globaalisti. CLean Contract on erikoistunut kansainväliseen kauppaan ja tekee bisnestä tukevaa liikejuridiikkaa. Yrityksen nimi CLean Contract tarkoittaa tehokasta prosessia sopimusluonnoksesta valmiiseen allekirjoitettavaan sopimukseen. CLean Contract hoitaa erilaisten sopimusten laatimisen ja neuvottelut, ml. projektitoimitukset, liiketoimintakaupat, osakekaupat ja osakassopimukset. Toimintatavassa korostuu ennalta ehkäisevä riskienhallinta.

Yritysjuridiikkaa pienille ja suurille yrityksille

CLean Contractin toiminta perustuu yritysjuridiikan vahvaan osaamiseen ja tehokkaaseen tapaan toimia, joka juontaa juurensa Lean-filosofiaan. Toimeksiannoissa keskitytään vain olennaisiin ja relevantteihin asioihin eli ”lean process to clean contract”. CLean Contract tarjoaa juridiikan palveluita pienille yrityksille ja suurille yrityksille kiireapua/lisäresurssia kertatoimeksiantoina tai sovitulla tuntimäärällä kuukaudessa. Kapasiteettisopimuksella yritys varmistaa itselleen asiantuntevan avun nopean saatavuuden.


CLean Contractin takana on pitkän linjan yritysjuristi Merja Kohonen, jolta löytyy taustaa muun muassa Atrian päälakimiehenä ja Wärtsilän yrityslakimiehenä sekä Pohjois-Kymen Säästöpankin rahoituspäällikkönä. Yli 20 vuoden kokemus yritysten in-house-juristina on antanut Merja Kohoselle parhaat valmiudet ymmärtää liike-elämän juridiikkaa ja asiakkaan tarpeita. CLean Contractin palvelu sisältää aina vankan asiantuntemuksen lisäksi tehokkaan prosessin sopimusluonnoksesta valmiiseen allekirjoitettavaan sopimukseen.


"Kokeneen juristin palvelut ovat olleet meille merkittävänä
apuna erityisesti kansainvälisissä sopimuksissamme. Olemme saaneet riskienhallintaan lisäarvoa ja nopeaa palvelua haastavissa
neuvotteluaikatauluissa asiakkaiden kanssa."


Mårten Storbacka 


Managing Director


WE Tech Solutions Oy

Laatua kokemuksesta, tehokkuutta Lean-ajattelusta

Merja Kohonen on kokenut yritysjuristi, joka hoitaa sopimukset asiakkaan aikaa ja rahaa säästäen. Pitkä tausta yrityslakimiehenä on antanut hänelle valmiudet ymmärtää ja tukea asiakkaan liiketoimintaa mahdollisimman kattavasti. Hyvin laaditut sopimukset tuovat yritykselle arvoa, joka voi muodostua merkittäväksi vaikkapa silloin, kun yritys aiotaan mahdollisesti myydä. Sopimukset ovat myös entistä pidempiä ja monimutkaisempia, mikä johtuu globaalista sopimusten "amerikkalaistumisen" trendistä. Lisäksi ne ovat usein englanninkielisiä, vaikka sopijapuolet olisivat suomalaisia yrityksiä.

Sopimusten laadun lisäksi on tärkeää, että asiakas on tyytyväinen eikä maksa turhasta työstä. Niinpä Kohonen perustaa toimintansa Lean-ajattelulle. Lean on johtamisfilosofia, jonka ideana on poistaa prosesseista kaikki turha ja tuottamaton pois ja pienentää näin kustannuksia. Kun hukka tunnistetaan ja poistetaan, paranevat laatu, tehokkuus ja asiakastyytyväisyys. Lean-ajattelua voi soveltaa yritysjuridiikan prosesseihin esimerkiksi keskittymällä vain relevantteihin ja olennaisiin asioihin ja välttämällä turhan pitkällistä kommentointia, johon uppoaa työtunteja sekä juristilta että asiakkaalta.

Tutustu Merja Kohoseen LinkedInissä

Yritysjuridiikan asiantuntija Merja Kohonen

Merja Kohonen on toiminut Atria-konsernin päälakimiehenä sekä Atrian hallituksen, hallintoneuvoston ja johtoryhmän sihteerinä. Tehtävässään hän sai kokemusta paitsi hyvästä hallintotavasta myös useista yrityskaupoista ja kilpailuoikeudesta. 


Työskennellessään teollisuuslakimiehenä Wärtsilä-konsernissa M. Kohonen laati ja neuvotteli kansainvälisiä projektisopimuksia, voimalaitosten avaimet käteen -toimituksia, erilaisia huoltosopimuksia ja yhteistyösopimuksia. Myöhemmin hän vastasi myös koko Wärtsilä-konsernin hankintaorganisaation lakiasiaintuesta. Tehtäviin kuuluivat lisäksi korvausvaatimusten hoitaminen, koulutus eri maissa sekä neuvonta vakuutus-, vero- ja IPR-asioissa. Rahoitussektoriin ja arvopaperimarkkinoihin M. Kohonen tutustui toimiessaan Pohjois-Kymen Säästöpankissa rahoituspäällikkönä ja sijoituspankin palvelupäällikkönä.