Kansainvälistä liikejuridiikkaa yli 20 vuoden kokemuksella

Kysy lisää palveluistamme

CLean Contract tarjoaa erilaisia sopimusjuridiikan palveluja yrityksille globaalilla tasolla Vaasan toimistostaan käsin. Vaasassa on pohjoismaiden suurin energiateollisuuden keskittymä, Energy Vaasa. CLean Contractin taustalla on yritysjuristi Merja Kohonen, joka hoitaa asiakkaan sopimusoikeudelliset asiat laadukkaasti ja tehokkaasti pitkällä yritysmaailmaan sijoittuvalla kokemuksellaan sekä Lean-ajattelutapaa soveltaen. Tämä takaa asiakkaalle parhaan mahdollisen laadun ja kustannustehokkuuden.

Sopimusjuridiikan moninaiset palvelut

Hyvin laaditut sopimukset tuovat paitsi selkeyttä ja turvaa myös arvoa yritykselle. Tätä arvoa saatetaan mitata vaikkapa sellaisessa tilanteessa, jossa yritystä ollaan mahdollisesti myymässä. Jokapäiväisessä kaupankäynnissä sopimusriskien rajoittaminen on tärkeää erityisesti myyjälle. Kauppalait ovat yleensä aina ostajan puolella ja viivästyksen tai virheen seuraamukset voivat olla yllättävän raskaat, usein rajoittamattomat, ellei vastuita ole rajattu sopimuksella. CLean Contract tarjoaa juridisen osaamisen erityisesti projektitoimitussopimusten ja vientikaupan sopimusten laatimiseen. Kansainvälisessä kaupassa riskien hallinnan ja hyvän sopimuksen merkitys korostuu.

Saat asiantuntevaa palvelua kaikenlaisiin sopimuksiin: esim. toimitus-, myynti-, osto-, agentti-, aie-, esi-, puite-, jälleenmyynti-, projekti-, lisenssi-, salassapito-, palvelu-, alihankinta-, valmistus-, huolto-, kuljetus-, partnering-, yhteistyö-, konsortio-, yhteisomistus-, tutkimus- ja tuotekehitys-, vuokra-, kiinteistön kauppa-, sovinto- ym. sopimuksiin. CLean Contract tarjoaa avun erilaisten sopimusten laatimiseen, kommentointiin ja neuvotteluihin, liiketoimintakauppoihin ja osakekauppoihin sekä osakassopimuksiin. CLean Contract auttaa myös erimielisyyksien sovittelussa parhaan mahdollisen lopputuloksen löytämiseksi. Korvausvaatimusten laatiminen ja niihin vastaaminen kuuluvat palveluihin.

Ennalta ehkäisevä riskienhallinta

Perinteisesti juristiin otetaan yhteyttä, kun ongelmia ilmenee. Juristi kannattaa kuitenkin ottaa mukaan jo neuvotteluvaiheessa, ennen sopimuksen allekirjoitusta, sillä tulipalojen ennaltaehkäisy on huomattavasti helpompaa ja halvempaa kuin palavien raunioiden sammuttaminen. Ongelmien ilmetessä voidaan vain valita, sammutetaanko palo vedellä vai vaahdolla vai tukahdutetaanko se polkemalla. Juurisyyhyn ei voida enää vaikuttaa, ja allekirjoitettu sopimus sanelee neuvotteluasemat. Koska kauppalait ovat yleensä aina ostajan puolella, myyjän kannattaa siis varmistaa, että riskit on tunnistettu ja rajattu ennen allekirjoitusta. Suurin osa sopimusriidoista päättyy sovintoon ilman oikeusprosessia. Riidoissa CLean Contract auttaa löytämään parhaan mahdollisen lopputuloksen yrityksen kannalta.


Ei ole olemassa liiketoimintaa ilman riskejä. Riskit on kuitenkin hyvä tunnistaa ja varmistaa, että riskit ovat hallinnassa eikä liiketoiminta vaarannu jonkin riskin toteutuessa. CLean Contractin tarjoamiin palveluihin kuuluvat yrityksen käyttämien standardisopimuspohjien läpikäynti ja parannusehdotukset sopimuspohjiin. Myös sopimuksentekoprosessin läpikäyminen ja henkilöstön kouluttaminen käyttämään sopimuspohjia oikein kuuluvat palvelukokonaisuuteen. CLean Contract hallitsee myös IPR-suojaukseen liittyvät sopimusasiat.

Corporate Governance -konsultointi

CLean Contract tekee hyvään hallinnointitapaan liittyvää konsultointia (Corporate Governance). Tähän kuuluvat myös hallituksen sihteeri -palvelut, yhtiöoikeudelliset palvelut, yrityksen perustamiset ja lopettamiset, fuusiot ym.


Oma Juristi -palvelu

Kun teet CLean Contractin kanssa kapasiteettisopimuksen, saat yrityksesi käyttöön oman, asiantuntevan juristin ja varmistat palveluiden nopean saatavuuden. Kapasiteettisopimuksessa sovitaan tietystä kiinteästä tuntimäärästä kuukaudessa, mikä tulee asiakkaalle edullisemmaksi kuin kertatoimeksiannot. Ota yhteyttä ja kysy lisää!